آیا زلزله ژاپن به تغیرات اقلیمی مربوط است؟

گروه تغییرات اقلیمی: در حالی که این روزها ژاپن با پیامدهای ناشی از زلزله و سونامی مهیب این کشور دست و پنجه نرم می کند، دانشمندان این پرسش را مطرح می کنند که آیا سونامی در ژاپن را می توان به تغییرات اقلیمی ربط داد؟

به گزارش سبزپرس و به نقل از شبکه خبری جهانی محیط زیست با وجودی که نمی توان به طور قطع در مورد ارتباط تغییرات اقلیمی و زلزله و سونامی ارتباطی در نظر گرفت، اما در بخش هایی از کره زمین این احتمال بیشتر است.
دانشمندان نشان داده اند که تغییر وزن زمین که ناشی از ذوب شدن یخچال های قطبی است می تواند بر فشار پوسته ها و در نتیجه رخدادی مانند زلزله یا فعالیت های آتشفشانی تاثیر بگذارد.
در نتیجه تحلیل 800 هزار مورد فعالیت آتشفشانی در کالیفرنیای شرقی، آلن گلازنر، از دانشگاه کالیفرنیای شمالی، دریافت که فعالیت های آتشفشانی در قله کوه ها در نتیجه ذوب شدن جهانی یخ ها روی می دهد. او می گوید که در ابتدا تصور می کرده این واقعیت اندکی خنده دار است؛ اما پس از آن که دیگر دانشمندان نیز شواهدی در این مورد به دست آورده اند، آن را جدی تر گرفته است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در مورد موضوعاتی چون جنگل زدایی و تغییرات اقلیمی آن که می تواند منجر به زلزله و یا فعالیت های آتشفشانی شود، هشدار می دهند. هنگامی که سفره های آب زیرزمینی بر اثر به هم ریختگی تراز یعنی این که یا آب به آن ها وارد نشود و یا برداشت از آن ها بی رویه باشد، پایین می روند، فضاهای خالی میان آن ها فشرده می شود و این به جا به جایی پوسته زمین منتهی می شود. متعاقب این اتفاق، در مقیاس بزرگ این حرکت ها در پوسته زمین موجب زلزله های مهیب می شود. پایین رفتن سفره های آب زیرزمینی می تواند از پیامدهای جنگل زدایی تلقی شود.

منابع: سبزپرس و هوپا

/ 0 نظر / 15 بازدید