فرفره جنوبی (Southern Pinwheel)


M83 نام کهکشانی درخشان، با ساختار مارپیچی در آسمان شب است. این ساختار با دوربین های دوچشمی نیز در صورت فلکی شجاع مشاهده می شود. بازوهای عظیم مارپیچی اش آن را به مانند فرفره ای چرخان در آورده است به همین علت نام دیگر آن فرفره جنوبی نیز هست. گرچه این کهکشان 250 سال پیش کشف شد، اما بیشتر ساختار آن در سال های اخیر مورد مطالعه قرار گرفته. تصویر فوق نیز کهکشان زیبای M83 را نشان می دهد که یکی از اعضای گروه کهکشانی است که قنطورس A و NGC5253 در آن عضویت دارند.این کهکشان در 15 میلیون سال نوری از ما واقع است و تاکنون ابرنواختر های زیادی در آن ثبت شده اند.

/ 0 نظر / 69 بازدید