آندرومرا

نزدیک ترین کهکشان به ما با نام M31 همراه با دو کهکشان اقماری خویش M32 و M110 واقع در صورت فلکی آندرومدا. این کهکشان را همچنین می توانید در آسمان های تاریک به راحتی با چشم غیر مسلح تشخیص دهید.

عکس سمت چپ با در نظر گرفتن ستارگان راه شیری و عکس سمت راست بدون در نظر گرفتن آنهاست.

/ 0 نظر / 5 بازدید