تولید بور در ابعاد میلیمتری

 

بور اولین مدل تئوری موفق اتمی را در 1913 ارائه داد: پیشنهاد گردش الکترونها در مدارهایی به دور هسته ی اتم شبیه گردش سیارات به دور یک ستاره. مدل بور باعث درک عمیقتر از خصوصیات شیمیایی و نوری اتمها میشود، مدل او باعث شد که او جایزه ی نوبل را درسال 1922 ببرد. اما تصور او از سفر الکترونها در مدارهای گسسته عاقبت توسط مکانیک کوانتومی نمایش داده شد.

 

مکانیک کوانتومی نشان داد که الکترونها وضعیت مشخص و دقیقی ندارند اما درعوض در الگوهای موجی شکل توزیع شده اند.

بری دانینگ (Barry Dunning) سرپرست محققان و پروفسور Sam & Helen Worden فیزیک و نجوم دانشگاه رایس: "در یک سیستم به اندازه کافی بزرگ، اثرات کوانتومی در مقیاس اتمی می توانند به مکانیک کلاسیک پایه گذاری شده بر مدل بور گذار داشته باشند."

" استفاده از اتمهای بسیار برانگیخته ریدبرگ و یک دسته از میدانهای الکتریکی پالس دار، مارا قادر ساخت تا حرکت الکترون را تحت تاثیر قرار داده و وضعیتهای دایره وار سیاره ای شکل ایجاد کنیم ."

تیم شامل اعضایی از آزمایشگاه ملی اوک ریج(Oak Ridge National Laboratory) و دانشگاه تکنولوژی وین(Vienna University of Technology) بود.

محققان با استفاده از لیزر، اتم پتاسیم را به سمت ترازهای خیلی بالا تحریک کردند. 

با استفاده با دقت از یک دسته مناسب پالسهای الکتریکی کوتاه، تیم توانست اتمها را در یک وضعیت دقیق و مشخص به طرف یک شبه مسیر تحریک کند. الکترونهای متمرکز شده که به دور از هسته می چرخیدند درحقیقت اتمها غولهای ذره ای واقعی با قطر نزدیک به یک میلیمتر هستند.

دانینگ گفت: "اندازه گیری های ما نشان می دهد که الکترونها برای چندین دور بصورت متمرکز شده باقی می مانند و بیشتر شبیه ذره های کلاسیکی رفتار می کنند."

اوگفت: " کار آنها، کاربردهای عظیم و نهفته ای در نسل بعدی کامپیوترها و مطالعه آشفتگی های کلاسیکی و کوانتومی در بر دارد."

تحقیق درمجلات فیزیکی بصورت آنلاین در دسترس است .

نویسندگان : جفری مستایر و برندن ویکر(Jeffery Mestayer and Brendan Wyker) دانشجویان شاخه فارغ التحصیلی، جیم لانکستر ( Jim Lancaster) محقق شاخه فوق دکتری، کارلوس رینهولد (Carlos Reinhold) از آزمایشگاه ملی اوک ریج، شوهی یوشیداو جوشیم برگدورفر(Shuhei Yoshida and Joachim Burgdorfer) از دانشگاه تکنولوژی وین.

 

تحقیق توسط بنیاد ملی علوم ، بنیاد رابرت ای ولچ (Robert A. Welch Foundation)، دپارتمان انرژی و بنیاد علوم استرالیا حمایت می شود.

* منبع مقاله: http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080630173921.htm

* ترجمه و ارسال: " sara2008 " - از اعضای تیم علمی - تخصصی مترجمین هوپا

/ 0 نظر / 8 بازدید