کنترل علف هرز با استفاده از تناوب در مزارع چغندرقند
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸ : توسط : حسین

یک روش اولیه جهت کنترل علف‌های هرز، کشت چغندرقند، در سالهای متوالی بود. رومر (۱۹۷۲) گزارش داد که کشت متوالی چغندرقند به مدت ۱۲-۷ سال در بعضی نقاط آمریکا و سه سال پی در پی در هلند موجب کاهش جمعیت هرز گردید. با این وجود به علت تجمع نماتدها، عملکرد کاهش یافت. سیستم تک کشت چغندرقند هنوز در بعضی کشورها مانند فنلاند اجرا می‌شود. آزمایش جدیدی نشان می‌دهد که سیستم تک کشت با افزایش برخی از علفهای هرز بسیار مزاحم موجب تشدیدمشکلات در مبارزه با آنها می‌شود.
امروزه استفاده از تناوب، بیشتر به دلایل اقتصادی مدنظر است تا کنون علفهای هرز، با این حال استفاده از تناوب جهت مبارزه با علفهای هرز چغندرقند در هر نقطه می‌تواند موفقیت آمیز باشد. در نواحی که از علف‌کش انتخابی استفاده می‌شود بایستی چغندرعلفی را که در زمین مزرعه سبز می‌شود مهار نمود. در صورت توصیه می‌توان از علف‌کش قبل از برداشت گلایفوسیت جهت مبارزه با علفهای هرز چغندرقند در هر نقطه ای می‌تواند موفقیت آمیز باشد. در نواحی که علف‌کش انتخابی استفاد می‌شود بایستی که چغندرقند علفی را که در زمین مزرعه سبز می‌شود مهار نمود. در صورت توصیه می‌توان از علف‌کش قبل از برداشت گلایفوسیت جهت مبارزه با علف‌های چند ساله استفاده نمود. این کار در زمانی که علف هرز کاملاً رشد کرده بسیار موفقیت آمیز می‌باشد (به عنوان مثال سیب زمینی سبز شده در غلات) در حالی که پس از برداشت محصول، چندان کارآیی نخواهد داشت. کشت درکلش نیز موجب کاهش تعداد بذر علف هرز در خاک و کنترل آن می‌شود(ویوزر و همکاران ۱۹۸۶).
گیاهان زراعی کشت قبل در مرزعه چغندرقند مخصوصاً در صورت عدم مبارزه، قادرند ایجاد مزاحمت نمایند. مبارزه با سیب زمینی حاصل از سبز شدن غده، حتی با وجود استفاده از مخلوط اتوفومسات با سایر علف‌کش‌ها یا کلوپیرالید، مشکل است. سیب زمینی‌های حاصل از سبز شدن بذر را می‌توان با مصرف مخلوط فن مدیفام و کلریدازون (پیرازون) یا هرس تراکتوری راحت تر از بین برد. جهت مبارزه با سیب زمینی‌های حاصل از غده، تکرار استفاده از هرس تراکتوری برای جلوگیری از هرگونه رشد مجدد غده‌ها ضروری است. در صورتیکه برای مدت کوتاهی اختلاف ارتفاع بین سیب زمینی‌های و چغندرقند وجود داشته باشد، می‌توان با استفاده از گلیفوسیت مزرعه را از علف هرز پاک نمود. (در مرحله از برداشت) یا استفاده از فلوروکسی ییر در مزارع غلات می‌توان تعداد زیادی سیب زمینی سبز کرده را از بین برد.
(بویس و جول ۱۹۸۶) وجود کلزا به عنوان علف هرز هنگاکی که در تناوب وارد می‌شود، خود مشکل دیگری است. از علف‌کش‌های مخصوص چغندرقند می‌توان برای مهار آن استفاده نمود، ولی باید دقت نمود، کلزا فقط در مراحل سبز شدن و رشد به علف‌کش حساس است، که بسیار سریع می‌گذرد. بنابراین استفاده مجدد از علف‌کش یا عملیات مکانیکی ضروری است.
بذر کلزا تا چند سال زیر خاک به حالت خواب زنده می‌ماند. در مزارع انگلستان به کرات مشاهده می‌شود که تا پنج سال یا بیشتر بعد از کاشت کلزا، ناگهان جمعیت زیادی از آن در زمین ظاهر می‌شوند. به همین دلیل بایستی در زمینی که سال قبل زیر کشت کلزا بوده، با استفاده از عملیات آماده کردن زمین و کاشت، آنرا مهار نمود.
نوع محصولات در تناوب و شدت مبارزه با علفهای هرز روی جمعیت علف هرز تاثیر می‌گذارد. بری و هیلتون (۱۹۷۵) گزارش دادند که بین سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۷۴ در مزرعه ای در انگلستان جمعیت پوآ در تناوب سیب زمینی، غلات و چغندرقند افزایش یافت. در حالی که جمعیت علفهای استلاریا و هفت بند کاهش یافتند علف‌کش‌های مورد استفاده در این مزرعه، دو علف هرز آخری را کنترل نموده، ولی به علت عدم تاثیر بر پوآ این گیاه به گل رفت و به بذر نشست. در اواخر دهه ۱۹۷۰، بسیاری از علف‌کش‌های غلات از مهار جمعیت‌های فراوان ویولا عاجز شدند و در حال حاضر این علف هرز جزء گیاهان مزاحم کشت چغندرقند در انگلستان می‌باشد. نئورورر (۱۹۷۵) با بررسی علفهای هرز در چهار ناحیه اتریش طی سالهای ۱۹۶۵ الی ۱۹۷۵ عنوان نمودند، تا زمانی که تغییرات تراکم علف هرز خیلی ناچیز بود، تعداد علفهای هرز بسیار مزاحم مزارع چغندرقند (مانند آگروپیرون، بی تی راخ و هفت بند و بعضی از باریک برگهای یکساله) افزایش یافتند. با این وجود مصرف علف‌کش‌های پایدار در اراضی مردابی باعث کاهش کلی جمعیت آنها گردید.
زمان شخم تحت تاثیر عواملی ماننـد انـوع خـاک و کـشت قبلی، روی زمان سبز کردن علفهای هرز تاثیر می‌گذارد. شخم دیر هنگام عموماً علف هرز کمی را رد پی دارد (ویورز و همکاران، ۱۹۸۶).
بدیهی است که مهار علف هرز می‌بایست در مورد تمامی محصولات حاضر در تناوب صورت گیرد تا از افزلیش علف هرز خاصی که ایجاد مشکل می‌کند و یا موجب بر هم خوردن تعادل میان جمعیت علفهای هرز مختلف می‌شود، جلوگیری نمود.

منبع: Miandoab Agricultural Training Center


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
ویژگی های فیزیکی و شیمیائی تعدادی از سموم شیمیائی
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸ : توسط : حسین

آمیتراز (میتاک )
این سم خاصیت خورندگی ندارد و نسبت به گرما مقاوم است . به نظر میرسد که اشعه ماورا بنفش , تاثیر اندکی بر پایداری ان داشته باشد در صورتی که امیتراز به مدت طولانی درشرایط مرطوب نگهداری شود به أرامی تجزیه خواهد شد.

اندوسولفان(تیودان-فن)
ماده تکنیکال زرد یا قهوه ای رنگ میباشد . این ترکیب در آب غیر محلول است ولی در حلال های الی حل می شود


 بوتاکلر ( ماچتی)
مایع کهربایی رنگ است . وزن مخصوص در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد gr/ml۰۷/۱ است . حلالیت در آب در ۲۴ درجه سانتیگراد ppm ۲۳ می باشد .


پروپارژیت ( امایت )
پروپارژیت یک مایع قهوه ای و چسبناک است . حلالیت آن در محصول و محل کشت محصول دارد . آب mg/lit۹۳/۱ و در استون هگزان و متیل الکل بیش از g/lit۲۰۰ است . این سم در اغلب حلالهای آلی حل می شود .


  تترادیفون ( تدیوم ) ـ وی ـ ۱۸ ، تدون)
ماده تکنیکال آن بصورت کریستالهای جامد ، سفید و یا زرد بسیار روشن است . حلالیت در آب در ۲۰ درجه سانتیگراد و mg/lit۰۸/۰ . با اغلب حشره کشها و قارچ کشها سازگاری دارد و بخوبی در روغن حل می شود .


 تری فلورالین (‌ترفلان)
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی :‌ماده تکنیکال تری فلورالین یک جامد کریستالی زرد ـ نارنجی و بدون بو است . خلوص تقریبی ماده تکنیکال ۹۶% است . تری فلورالین براحتی در آب حل نمی شود .


دلتا مترین ( دسیس )
اگر دلتا مترین در دمای ۴۰درجه سانتیگراد نگهداری شود تا شش مته تجزیه نخواهد شد . در برابر هوا و نور خورشید مقاوم است . در فلزات خاصیت خورندگی ندارد . در محیط های اسیدی بسیار مقاومتر از محیط های قلیایی است.


دیازینون (بازودین – دیاکاپ)
این سم به صورت روغن بدون رنگ است . حلالیت آن در دمای معمولی محیط ۴۰میلیگرم در لیتر می باشد . نسبت به نور خورشید مقاوم بوده و در محیطهای اسیدی و قلیایی ناپایدار است تنها درزمانیکه هوا آرام باشد ( سرعت باد کمتر از km/h۱۰)میتوان گرد پاشی کرد.

روغن امولسیون شونده ( ولک )
گاهی خصوصیت روغنها را بر حسب جرم مولکولی آنها بیان می کنند . روغنهای بسیار سبک خاصیت حشره کشی چندانی ندارند به عکس در صورتیکه از مولکولهای روغنی بسیار سنگین استفاده شود علاوه بر آفت ؛ گیاه میزبان هم صدمه خواهد دید . آن دسته از هیدروکربنها برای مبارزه با آفات روی گیاهان به کار گرفته می شوند که نقطه جوش آنها دقیقا کنترل شده و عمدتاً از هیدروکربنهای پارافینی تشکیل شده باشند . خلوص روغن از نظر وجود هیدروکربنهای غیر اشباع را با درجه سولفوناسیون نشان می دهند . اگر درجه سولفوناسیون روغن ۱۰۰ باشد یعنی صد در صد از هیدروکربنهای اشباع شده تشکیل شده است . بنابراین هر قدر درجه سولفوناسیون از ۱۰۰ کمتر باشد میزان هیدروکربنهای غیر اشباع بیشتر است . درجه سولفوناسیون در تعیین روغنها برای سمپاشی زمستانه و تابستانه موثر می باشد . مثلاً روغنهای با درجه سولفوناسیون ۸۵ تا ۹۵ برای سمپاشی تابستانه و روغنهای با درجه سولفوناسیون ۶۵ تا ۷۵ برای سمپاشی زمستانه مناسبند . روغنها را به صورت امولسیون فرموله می کنند . این امولسیون را تنها یا همراه با حشره کشهای دیگر رقیق کرده و مصرف می نمایند .


فلومترین ( بای تیکول )
‌فلومترین مایع ، امولسین قابل حل در آب بوده ، رنگ آن قهوه ای روشن تا قهوه ای طلایی است . بوی آن معطر است .


 فن پرو پاترین ( دانیتول )
مایعی قهوه ای مایل به زرد است که بوی ملایمی دارد و به راحتی در حلالهای آلی معمولی حل می شود . حلالیت دراب در ۲۵ درجه سانتیگراد ۰/۳۳ppm است.


 شفن والریت ( سومیسیدین)
فن والریت مایعی روغنی شکل و مایل به زرد است که حلالیت آن در آب کم می باشد . در شرایط اسیدی در ۷۵درجه سانتیگراد به مدت ۱۰۰ ساعت در برابر هیدرولیز مقاومت می کند.


فنتیون ( لبایسید – بایسید )
ماده تکنیکال یک مایع زرد یا قهوه ای روغنی است که بوی سیر ملایمی دارد و با مواد بسیار قلیایی دیگر سازگار نمی باشد . فنتیون در دما و فشار معمولی پایدار است , اما در صورتیکه در معرض دما وشعله قرار بگیرد احتمال آتش سوزی وجود دارد. این سم باید در بطذریهای اصلی و پلمپ شده و در یک محل خشک و دارای تهویه مناسب نگهداری شود.


فنیتروتیون ( سومیتیون )
ماده خالص یک مایع قهوهای مایل به زرد است که بوی نامطبوعی دارد.حلالیت آن درآب در۲۰ درجه سانتیگراد ۳۰میلی گرم درلیتر ودر۳۰درجه سانتیگراد ۱۴ میلیگرم درلیتر می باشد.درصورتی که فنیتروتیون دردمای بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شودبه مدت ۲سال باقی خواهد ماند.این سم باآفت کشهای خنثا دیگر سازگاری دارد.


فوزالن(زلن )
مادهٔ تکنیکال آن بصورت کریستالی بدون رنگ با بوی مشابه بوی سیر است اگر فوزالن در شرایط طبیعی نگهداری شود پایدار است . با آفت کشهای دیگر سازگاری داشته و خاصیت خورندگی ندارد بامواد قلیایی از قبیل آرسنات کلسیم گوگرددار سازگاری ندارد . زمانی که فوزالن حرارت داده می شود بخارات سمی کلر فسفر نیتروژن و اکسیدهای گوگرد آزاد می شود.

کلرپیریفوس ( دورسبان)
ماده تکنیکال یک جامد کریستالی کهربایی رنگ تا سفید است که بوی ملایم گوگرد دارد ،‌حلالیت در مایعات در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد


منبع: نشریه ی الکترونیکی فارم (FARM) - نوشته ی مهندس مقیسه شرافتی


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
مایکوتوکسین ها
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸ : توسط : حسین

مایکوتوکسین ها یا سموم قارچی (Mycotoxins) ، ترکیباتی هستند که توسط بعضی از گونه های قارچ ها تولید شده و موجبات بیماری و مرگ و میر در انسان، حیوانات و گیاهان را فراهم می آورند. عوارض ناشی از مصرف یا اثر مایکوتوکسین ها را Mycotoxicosis و ناراحتی و اختلال از اثر مستقیم خود قارچ را Mycosis می گویند.
●مایکوتوکسین ها فرآورده سه گروه از قارچ ها می باشند.
· قارچ های ماکروسکپی : مانند قارچ آمانیت
·قارچ های پارازیت : این قارچ ها به گیاهان و حیوانات حمله کرده و در آنها ایجاد بیماری می کنند.
· قارچ های باصطلاح انباری
این قارچ ها تحت شرایط خاص قادرند روی مواد خوراکی و محصولات و فرآورده های گیاهی از زمان برداشت، عمل آوری ، حمل و نقل و انبارها سریعا" رشد نمایند.
وجود این قارچ ها به یک کلیمای ویژه و ناحیه جغرافیایی یا کشور خاص مربوط نیست بلکه هر جا که شرایط لازم برای رشد گونه قارچ و خاصیت توکسین زایی آن فراهم باشد توکسین مربوطه را خواهیم داشت.در بسیاری از مناطق شرایط آب وهوایی برای محصولات کشاورزی در تمام طول سال مناسب است ولی همین شرایط برای نشو و نمای قارچ ها و کپک ها نیز کمال مطلوب بوده و می تواند مقادیر عمده ای از مواد غذایی را فاسد کنند ، به همین دلیل است که سلامت مواد غذایی که درمعرض حمله قارچ های سم زا هستند باید تأمین گردد. در کشورهای صنعتی مسائل آلودگی مواد غذایی به افلاتوکسین و چند سم قارچی دیگر اهمیت بسیاری کسب کرده است در نتیجه آزمایشات مفصل مواد غذایی که درمعرض آلودگی قارچی هستند سموم بالقوه دیگری نیز شناخته شده اند. در طی چند دهه اخیر کوشش های زیادی وقف مطالعه منشاء طبیعت و انتشار و خطرات احتمالی سموم قارچی موجود در مواد غذایی و خوراک دام شده است، از آنجاییکه در حال حاضر جلوگیری از آلودگی به سموم قارچی در مواد غذایی انسان و حیوان بطور کامل مقدور نیست اکثر کشورها برای بعضی از این سموم درخوراک انسان و دام حدودی را قائل شده اند، در این زمینه آفلاتوکسین ها که توسط گونه های سم زای آسپرژیلوس فلاووسAspergillous Flavous)) و آسپرژیلوس پارازیتیکوسA,parasiticus تولید می شوند، به مراتب بیشتر ازسایر سموم قارچی تحت کنترل قرار می گیرند.اگرچه مطالعه منابع قدیمی نشان میدهد که وجود سموم قارچی بیش از دوقرن است که شناخته شده اند ولی فقط پس از کشف آفلاتوکسین ها بوده که این ترکیبات توجه زیادی را به خود جلب کرده و بر حسب اینکه این سموم چه عضوی را هدف قرار دهند یا چه بیماری را باعث شوند می توان آنها را مولد سرطان ، سم کبدی،َ سم کلیوی ، تشنج زا ، سم اعصاب وغیره تشخیص داد.
· با پیشرفت روش های حساس تشخیص و تجزیه این سموم وجود این ترکیبات تقریبا" در تمام غذاهای انسان و دام آشکار شده و این امرموجب ایجاد نگرانیها در باره سالم بودن مواد غذایی که ما همه روزه مصرف می کنیم گشته است.
· روش های تجزیه موجود قادر به اندازه گیری مقادیر بسیار کم آفلاتوکسین ها ( مایکوتوکسین ها ) تا سطح یک قسمت در بیلیون یک میکروگرم در کیلوگرم یا (ppb)می باشد.
مشخص شده است که مسائل مربوط به نمونه برداری از قسمت های ناهمگون مواد غذایی یا خوراک دام وطیور به منظور معین نمودن میزان آلودگی دارای اهمیت خاص می باشد.هدف توصیه اقداماتی برای جلوگیری از سموم قارچی در مواد غذایی انسان و خوراک دام و طیور و محصولات آنها می باشد و اگر قرار باشد وقوع سموم قارچی مهم شناخته شود بایستی به حداقل ممکن تقلیل یافته و اقدامات پیشگیری و حفاظتی باید در تمام طول زنجیره غذایی از زمان کاشت در مدت داشت و برداشت ، عمل آوری تا انبار کردن وعرضه به بازار مورد توجه قرار گیرد.

منبع: مقالات علمی ایران


ادامه مطلب را مطالعه کنید