فضای مشبک ، الکتروگراویتی و نیروهای پیشران و اسپین در فضا
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧ : توسط : حسین

چکیده :

هنگامی که خازنی با الکترودهای نامتقارن با ولتاژ بسیار بالا شارژ شود ، یک نیروی پیشران غیر عادی به سمت الکترود کوچکتر ظاهر میشود . این پدیده که به اثر بیفلد - براون مشهور است اساس کار بسیاری از پرنده‌های امروزی را تشکیل می‌دهد . بهترین رکورد منتشر شده برای پرواز این نوع پرنده‌ها 2.4 متر از [سطح زمین] اعلام شده است . با این حال هنوز توجیه فیزیکی قابل قبولی برای این اثر شناخته نشده است .


ویدئو
http://www.youtube.com/watch?v=ulP1UB5PIN0

k=½Iω²
که k انرژی جنبشی دورانی ، I ممان اینرسی جسم دوار و W سرعت زاویه‌ای این دوران است . برای درک این انرژی یا نیرو فرض می‌کنیم که میدان الکتریکی پیرامون الکترون ، تقارن خود را برای مدتی از دست داده و تمام انرژی جنبشی دورانی آن تبدیل به انرژی جنبشی انتقالی شود که در این وضعیت الکترون شتاب گرفته و سرعت آن اینچنین بدست می‌آید :Kω انرژی جنبشی دورانی الکترون ، I لختی دورانی یا ممان اینرسی الکترون ، ω سرعت زاویه‌ای الکترون معادل 20^10 الی 23^10 رادیان بر ثانیه ( علت اختیار این سرعت زاویه‌ای این است که زوج الکترون - الکترون در هنگام تبدیل شدن به زوج الکترون - پوزیترون و برعکس ، تابش گاما جذب و یا گسیل می‌کند که بیانگر این موضوع است که الکترونها به تعداد فرکانس امواج گاما در حال دوران حول محور فرضی خود در هر ثانیه هستند ) ، Kv انرژی جنبشی انتقالی الکترون ، m جرم الکترون معادل 9.109534X10-31 کیلو گرم و v سرعت خطی ( انتقالی ) الکترون میباشد .

بشقاب پرنده‌ها توان تولید میدان الکتریکی بسیار قوی ، پیرامون خود را دارند که با تغییر در چگالی آن میتوانند به نیروی بسیار زیادی از نوع الکتروگراویتی دست یابند که این نیرو میتواند بی‌وزنی و شتاب بسیار زیادی به آنها بدهد .http://www.youtube.com/watch?v=GQ_V1UlL-qY
ویدئوجهت کسب اطلاعات بیشتر فایل PDF زیر را به دقت مطالعه فرمایید .

www.ki2100.com/pdf/electro_gravity/electrogravity1.pdf

شرح کلی موضوع در ادامه مطلب


ادامه مطلب را مطالعه کنید