توانایى نور در حرکت دادن مولکول هاى آب
ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧ : توسط : حسین

گروهى از محققان دانشگاه آریزونا توانایى حرکت مولکول هاى آب به وسیله نور را بررسى کرده و معتقدند که این پدیده کاربردهاى گسترده اى در شیمى تجزیه و دارورسانى خواهد داشت. پژوهشگران دانشگاه آریزونا (ASU) اثر تقویت کننده نور بر تغییر زاویه تماس آب و سطح را کشف کرده اند که این یافته تاثیر مهمى در گسترش زمینه نوپاى میکروسیالات خواهد داشت.

استفاده از یک پرتو نور معمولى براى حرکت دادن آب به جاى میدان هاى الکتریکى مخرب، یا حباب هاى هوا - که تغییردهنده ماهیت پروتئین ها هستند - و یا حرکت اجزاى میکروسکوپى پمپ ها که ساخت و تعمیرشان هزینه بر و مشکل است، مى تواند به طور قابل توجهى به توسعه وسایل میکروسیال مورد استفاده در تجزیه نمونه ها کمک کند.

این وسایل مى توانند 20 تا 30 نوع آزمایش مختلف را بر روى یک قطره خون انجام داده و دسترسى به نتایج را در مدت زمان کوتاهى امکان پذیر کنند. علاوه براین شرکت هاى داروسازى با استفاده از این وسایل، داروهاى جدیدى را عرضه خواهند کرد که در مقیاس خیلى کوچک ولى به طور همزمان مى توانند چندین اثر داشته باشند. تیم تحقیقاتى ASU اثبات کرده اند که با کمک نور مى توان تغییرات زیادى در خیس شوندگى سطوح بسیار صاف با پوشش هاى شیمیایى ایجاد کرد. با رشد ماهرانه نانوسیم ها مى توان بر یکى از خاصیت هاى فیزیکى سطح به نام جنبش سیالات، در اندازه هاى نانو اثر گذاشت.

تیم ASU هم اکنون قصد دارد با این روش، وسیله اى را براى انتقال داروهاى محلول در آب یا قطرات و نمونه هاى نیازمند به آنالیزهاى بیوشیمیایى یا زیست محیطى طراحى کند. کاربرد دیگر، کاهش پروتئین ها یا مقدار آنزیم هایى است که براى آزمایش طى توسعه دارو مورد نیاز است. معمولاً تولید و تخلیص چنین داروهایى بسیار وقت گیر است و با بازده پایین انجام مى شود. در یک افزاره میکروسیالى، مقدار DNA و پروتئین هایى که براى آزمایش داروها به کار مى روند، آنقدر کاهش مى یابد که مقدار کمى از دارو به هدف رسانده مى شود.

این امر زمان لازم براى آزمایش تمام دارو را کاهش داده و اجازه مى دهد که بیشترین تعداد آزمایش به طور همزمان انجام شود. نتیجه علمى این تحقیق به کار گیرى پرتوهاى نور براى حرکت میکرو قطرات در کانال هاى کوچک بر روى سطح یا قرار دادن آنها در موقعیت هاى از پیش تعیین شده براى آنالیز است.

www.sharghnewspaper.com